услуга от ЕС

Здравейте, ние сме БГ фирма рег. по ДДС и извършваме транспортни услуги в ЕС – извън страната. Чуждата фирма – Испанска ни издава фактури за ползвани мобилни услуги от нашите шофьори, за пътни такси платени в ЕС, за закупено масло, антифриз и резервни части в ЕС без ДДС. В фактурата която чуждата фирма издава на нашата фирма за тези разходи не е посочено ДДС. Трябва ли нашата фирма да самоначислява ДДС с протокол по чл.117? Къде е Мястото на изпълнение на тези разходи?

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте,
  по всяка вероятност префактурираните Ви масла, антифриз, резервни части не са закупени в Испания, а в други държави-членки. Имате ли информация дали това действително е така?

 2. Отговор Колева

  Благодаря за бързата реакция. Нямам информация къде са купени – не ми отговарят. Предполагам че те са купени в Франция и Испанската фирма ги префактурира на нас. Получавам една обща фактура в която са включени месечни пътни такси, масло, антифриз и резербна част. Фактурата е без ДДС и няма основание за неначисл. на ДДС. В такъв случай това счита ли се за ВОП, т.к. стоките не пристигат в България, те са вложени в чужбина? Пътните такси също са под въпрос – Трябва ли да се самоначислява ДДС с Протокол? Отделни ли протоколи трябва да са изготвят – един за пътните такси и друг за стоките?

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  В конкретния случай би следвало да се самообложите само за префактурираните Ви услуги, мястото на изпълнение на които се определя съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от закона.
  Що се отнася до префактурираните Ви консумативи – ако действително са закупени от Франция, а испанската фирма няма регистрация там – то \“доставката\“ на префактурираните Ви консумативи за тях се явява доставка извън територията на Испания, поради което не Ви начисляват данък.
  Няма основание за самооблагане и за пътните такси в чужбина.

Вашият коментар

Email: