осчетоводяване на фактура от воп

Здравейте имам спешно питане закупена е стока от и софтуер от франция издадена е фактура с начислено ддс 19.6% с какъв документ и как трябва де се осчетоводи  тази покупка в дневника  по ддс

 

 

6 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте,
  от въпроса Ви не става ясно дали е налице неправомерно начислен данък от страна на френската фирма в случая. Бихте ли дали допълнителни подробности относно сделката – налице ли е вътреобщностно придобиване по смисъла на закона, както споменавате в заглавието?
  Що се отнася до самата фактура – не би следвало да намира отражение в дневниците.

 2. Отговор arnaudov

  закупен е софтуер за ел. търговия и аксесоари за лаптоп и е доставен в българия

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Има ли инсталиране на въпросните софтуер от аксесоари от френския доставчик, и ако да – къде е извършено?
  Ако действително става дума за вътреобщностно придобиване на стоки по смисъла на чл. 13 от закона – то не е следвало френската фирма да Ви начислява данък. А Вашето задължение в случая би било да начислите данък с издаването на протокол по чл. 117 от закона, който да включите в дневниците. Във Ваш интерес би било и да потърсите съдействие от френската фирма за издаване на коректна фактура, както и възстановяване на платения им от Вас данък.

 4. Отговор arnaudov

  Няма инсталиране има само доставка чрез куриер в България. На практика се получава, че съм платил ддс един път и като осчетоводя пр. 117 в дневниците за покупка и продажба не ползвам данъчен кредит

 5. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  За отстраняването на този проблем се обърнете за съдействие към френската фирма.
  След като е налице вътреобщностно придобиване задълженията Ви съгласно действащият в България закон е да начислите данък върху цялата сума по фактурата.

Вашият коментар

Email: