ЗАКУПУВАНЕ КАМИОН В ЕС

Здравейте !

Българска фирма /ЕООД/, регистрирана по ДДС,  закупува в Гърция от гръцка фирма , регистрирана по ДДС,  камион, с който в България ще извършва услуги. След което този камион идва в България.

Въпросите ми са :  1.Нали няма да има ДДС във фактурата .

2. Трябва ли някой друг  специфичен документ да се приложи / може би Протокол за ВОП/ към дневниците за покупки.

3. Как да отразя разходите за транспорт от Гърция до България ?

 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    не би следвало във фактурата, издадена Ви от гръцката фирма да има начислен данък.
    Не става ясно по какъв режим Ви е продадено превозното средство. В случай, че е налице вътрешнообщностно придобиване по смисъла на закона, то данъкът е дължим и следва да бъде начислен от Вас, в качеството Ви на получател по доставката.
    Бихте ли изяснили и последния си въпрос?

Вашият коментар

Email: