Фактура от Икеа – Румъния

Здравейте! Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС в България. Занимава се с електронна търговия с детски стоки. През м. Април 2011г. е закупила щандове от магазин ИКЕА в Румъния, които са донесени в България и ще се използват в офиса на фирмата. В издадената от румънската фирма фактура е включен ДДС – 24 %, фактурата е платена изцяло и в брой. Имам следните въпроси: 1. Това ВОП ли е за нашата фирма, и следва ли да съставя Протокол по чл. 117 и да начисля ДДС – 20% върху цялата сума по румънската фактура. Ако това е правилно, Протокола трябва да влезе в Дневника за покупки и Дневника за продажби за м. Май 2011г.; 2. Правомерно ли е начислено ДДС от румънската фирма; 3. Имаме ли право да възстановим от Румънските власти, платеното ДДС в Румъния с Искане за възстановяване. Благодаря!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    след като са налице условията на чл. 13(респ. чл. 7 за румънския доставчик) то данъкът по доставката е дължим от Вас на основание чл. 84 от закона, за цялата стойност по фактурата.
    Начисленият от румънците данък в случая е начислен неправомерно, поради което би следвало да се свържете с тях за отстраняване на проблема.

Вашият коментар

Email: