Фактура с ДДС от Румъния

Здравейте! Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС в България. Занимава се с електронна търговия с детски стоки. През м. Април участва в Изложение за детски стоки, панаир в Румъния. Румънската фирма организатор издава фактура за наем на щанд и участие в панаира с вкл. в нея ДДС 24 % /румънската ставка/. Нашата фирма е платила изцяло фактурата. Имам следните въпроси свързани с този казус: 1. Следва ли нашата фирма да състави Протокол по чл. 117 и да си самоначисли данък или мястото на изпълнение на доставката е Румъния и ние не трябва да си самоначисляваме данъка; 2. При условие, че не трябва да самоначисляваме ДДС, трябва ли да включваме румънската фактура в Дневниците или да бъде осчетоводена само като разход без да се вкл. в Дневниците по ЗДДС; 3. Може ли ДДС-то платено в Румъния да ни бъде възстановено от Румънските власти с процедурата по Възстановяване на ДДС платено в друга държава членка, с подаване на Искане по електронен път. Предварително ви благодаря за компетентният отговор!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    не би следвало да се самооблагате, тъй като получената от Вас услуга е с място на изпълнение на територията на Румъния по смисъла на закона (поради тази причина доставката е обложена там).
    Нямате задължение да отразявате получената фактура в дневниците.
    По отношение на последния Ви въпрос – вижте чл. 15 от Наредба № H-9 от 16 декември 2009 Г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лице, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Общността (обърнете внимание на т. 5).

Вашият коментар

Email: