Анулиране на фактура от минал отчетен период

Здравейте,

След проверка установихме, че за една и съща услуга са издадени две фактури. Клиента е получил само едната фактура. Другата би следвало да се анулира в месеца на издаване, но остава в дневника ни за продажби със стойности. За анулирането й сега издаваме протокол за анулиране на фактура.

Трябва ли протоколът за анулиране на фактура да се получи и включи в дневника за покупки от клиента при условие, че той не е получавал анулираната фактура?

Как следва да впишем анулирането в дневника за продажби – Номера и датата на протокола и стойността на услугата и ДДС с минус или номера и датата на анулираната фактура и стойността й с минус?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    на основание чл. 116, ал. 4 от закона би следвало клиентите Ви също да получат протокол за анулирането. След като фактурата, която анулирате, не е отразена от тях в дневниците – не следва да отразяват този протокол – за справка може да погледнете приложение 12 към правилника за прилагане на закона.
    Що се отнася до последния Ви въпрос – отразявате анулираната фактура със знак минус.

Вашият коментар

Email: