международен транспорт

Здравейте,

БГ Фирмата се занимава с международен транспорт и е регистрирана по ЗЗДДС. За платени пътни такси в Австрия и заредено гориво в Словения получава фактури с начислено ДДС. Как те трябва да се отразят в дневниците? В дневник покупки като ВОП без право на данъчен кредит ? Трябва ли да се издава и протокол по чл. 117 който да бъде отразен в дневник покупки и продажби?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    не би следвало да отразявате въпросните фактури в дневниците. Нямате и задължение за издаване на протокол по чл. 117 от закона, тъй като получените от Вас доставки са с място на изпълнение извън територията на страната.

Вашият коментар

Email: