Адрес в СД по ДДС

Тъй като получавам противоречиви мнения по въпроса, бих искала да се консултирам и с Вас по следния въпрос: Дружеството ни е пререгистрирано в ТР, като там има посочен един адрес на управление и друг адрес за кореспонденция с НАП. Съгласно чл. 28, ал. 1, т. 2 от ДОПК обаче се получава едно разминаване в понятията за адрес, поради което не знам кой адрес е по-правилно да се посочи в месечната справка-декларация за ДДС. Досега винаги сме посочвали адреса за кореспонденция, но дали не сме в грешка? Според служителка от НАП трябвало да се посочва адресът по седалище и управление.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Не би следвало да имате проблем при посочване на адресът за кореспонденция с националната агенция по приходите, който сте посочили при декларирането на обстоятелства в Търговския регистър.

Вашият коментар

Email: