ДДС при продажба на лек автомобил

Съгласно издадената фактура за покупка на въпросното МПС е посочен товарен автомобил Toyota Land Cruiser. На това основание е начислен и ползван данъчен кредит.

Мотивите на НАП за отказване правото на данъчен кредит са: \“4+1 места, без конструктивни изменения за товарен автомобил, застрахован като лек автомибил с 4+1 места, ползва винетен стикер тип К3 за лек автомобил, обяснениие от ЗЛ, че не е правил никакви конструктивни промени…\“ Основанието посочено в Акта е чл. 70, ал.1, т.4 от ЗДДС.

Моля за становището Ви по следните две хипотези:

Първата: При осчетоводяването на МПС не е ползван данъчен кредит, преценено е че е лек автомобил, независимо от данните във фактура. При последващата реализация на основание чл. 50 не се начислява ДДС.

Втората: В резултат на Акта на НАП, макар и \“принудително\“, отново не се ползва данъчен кредит. В сила ли е чл. 50, че при последваща реализация не трябва да се начисли ДДС? Въпросът ми е в контекста на чл. 116, ал.3, тъй като МПС е продадено през периода на протичане на ревизията.

Благодаря Ви, Д.Джоков

 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Обърнете внимание на т. 2 от чл. 50. След като правото на упражняване на данъчен кредит не е било налице (независимо, че сте го упражнили), то при последващата продажба е приложима разглежданата разпоредба.
    Възможен е проблем от страна на клиентите Ви, в случай, че анулирате фактурата и издадете новата без начислен данък, но на цялата стойност на първоначалната фактура.

Вашият коментар

Email: