Префактуриране на разходи

Здравейте,

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, получава фактура от Австрийски доставчик, също с ДДС регистрация по техния закон, за извършена консултантска услуга. Българската фирма позва дан.кредит и се самооблага, като издава протокол, който се включва в дневника за покупките и в дневника за продажбите. Следващия месец българската фирма префактурира 1/3 от разходите на друга българска фирма, която има ДДС номер.

Въпросът ми е – с ДДС или без ДДС трябва да бъдат префактурирани разходите.

Благодаря ви предваритено за отговора!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    няма основание да не начислите данък след като \“доставката\“ е облагаема и е с място на изпълнение на територията на страната.

Вашият коментар

Email: