Invoice за посещение на панаир

Наш служител беше командирован в Германия с цел посещение на специализиран панаир. Издадена ме у фактура с начислен ДДС за 3-дневен билет. Трябва ли по някакъв начин да отразявам фактурата в дневниците по ДДС /например с някакъв протокол/ или тя няма отношение към тях, тъй като съгласно чл. 21, ал. 4, т. 3 ЗДДС е с място на изпълнение извън страната?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Правилно сте се ориентирали, че доставката е извън териториалния обхват на нашия закон, в резултат на което не следва да начислявате данък тук, нито да отразявате получената фактура в дневниците.

Вашият коментар

Email: