отразяване на нощувките в дневника за покупки

Здравейте,

От командировка през м.май имам фактура за нощувка с 9% ДДС, в дневника за покупки няма такава колона. Като го напиша в колоната за пълен данъчен кредит ми дава фагтална грешка. Моля, помогнете ми, как да отразя тази фактура в дневника за покупки.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    би следвало след попълване на к. 10 и 11 със стойностите, посочени във фактурата (данъчна основа и начислен данък) да Ви даде грешка, но не фатална грешка, т.е. – не бихте имали проблеми с подаването на декларацията.
    Това са колоните, в които следва да отразите фактурата – обърнете внимание, че в тях не се говори за доставки с конкретна ставка (9 или 20%), а за доставки с право на пълен данъчен кредит.

Вашият коментар

Email: