ДДС платено в ЕС за доставка

Здравейте!

Описание: Доставка на гориво на речен кораб собственост на българска фирма регистрирана по ЗДДС, от Австрийска фирма рег.по ДДС в Австрия.Издадена фактура с начислен ДДС от Австрийската фима и съответно платен от фирмата ни.

Въпрос?Трябва ли да се издаде протокол за ВОП и дали е въобще ВОП.Ако не е трябва ли да е включена в дневника за покупки….или директно на разход извън оборота на дневниците и приключваме …..

Предварително благодаря!

 

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте,
  бихте ли уточнили все пак дали става дума за доставка на гориво за зареждане на този кораб? Ако това е така, то правилно са Ви обложили в Австрия и нямате задължение за самооблагане тук. Не следва да включвате получената от Вас фактура в дневниците. Платения в Австрия данък бихте могли евентуално да възстановите по съответния ред.

 2. Отговор МАРИНОВА

  Да точно така -доставката на гориво е за зареждане на кораба и тази доставка не е на територията на страната.
  По отношение на възтановяването:
  Тъй като колегите преди мен са изписали д.основа+ ДДС на разход по предишни доставки ,има ли възможност да влезем в процедура по възтановяване по съответния ред за тези доставки и евентуално възтановеното ДДС от държава членка на ЕС да отчета като приход??

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Да, бихте имали това право. Вижте за повече информация Наредба № H-9 от 16 декември 2009 Г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лице, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Общността. Що се отнася до платения данък, подлежащ на възстановяване – защо не го отделите в разчетни сметки?

Вашият коментар

Email: