строителство в страна от ЕС

По двустранен договор с фирма от Румъния изпълняваме строително-монтажни работи там на обекта й.Издаваме международна фактура без да начисляваме ДДС.За цялостно изпълнение на обекта наемаме като подизпълнител друга българска фирма.Двете български фирми са регистрирани по ЗДДС.Следва ли при издаването на фактура към нас от подизпълнителя да се начислява ДДС,след като сделката се изпълнява извън България и ние като Главен изпълнител не начисляваме ДДС за сделката в Румъния по строително-монтажните работи изпълнени от нас и нашия подизпълнител?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Доставката е с място на изпълнение извън територията на страната, поради което не следва да се начислява данък тук.
    Проверете дали в Румъния не възникват някакви задължения за Вас в качеството Ви на получател на услуга с място на изпълнение на територията на Румъния.

Вашият коментар

Email: