консултантска услуга от Англия

Здравейте, въпросът ми е следният: Чуждестранна фирма със седалище Великобритания, регистрирана по ДДС в Англия сключва договор за консултантски услуги с клона си – юридическо лице, регистрирано в България като клон на чуждестранен търговец, регистриран по ЗДДС в България. Периодично фирмата-майка издава фактури на клона си за извършените услуги, с нулева ставка по ДДС. Как следва да се отрази фактурата в българското счетоводство съгласно ЗДДС? Следва ли да се издава протокол и следва ли да самоначислява ДДС българската фирма – клона? Благодаря

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    от така зададената информация – попадате в обхвата на чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона, поради което би следвало да се самообложите.

Вашият коментар

Email: