Казус с доставка на услуга в ес

Здравейте, – моля за вашето мнение по следния казус -Българска фирма, регистрирана по ЗДДС,организира спектакъл на артисти от азиатска страна в Румъния.Сключва договор с румънска фирма,регистрирана по ДДС, за продажба на билети срещу комисионна.Парите от продажбата на билети ще ни преведат по банков път, като си прихванат комисионната.Въпросът е -следва ли да се начислява ддс във фактурата на българската фирма,която следва да се издаде за стойността на билетите или не.Обърква ме факта,че румънската фирма е посредник за доставката на услугата- организиране на развлекателно събитие, За комисионната според мен е приложим чл.21, ал.4,т.3- а за самите билети? Благодаря предварително за вашето мнение.

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте,
  бихте ли уточнили дали румънската фирма извършва продажбата на билетите от свое име?
  Що се отнася до самата комисиона – би следвало в случая да са приложими разпоредбите на чл. 21, ал. 2 относно мястото на определяне на доставката.

 2. Отговор иванова

  Здравейте отново- благодаря за отговора- Румънската фирма извършва продажбата на билетите от наше име и за наша сметка

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Що се отнася до самата продажба на билетите – при продажбата им на крайните получатели следва да начислите 20 % данък (освен ако не попадате в обхвата на чл. 42 от закона), тъй като мястото на изпълнение е на територията на България.

Вашият коментар

Email: