покупко продажба на стоки с трети страни

Българска фирма регистрирана по ДДС закупува стока от Турция която продава в Русия. Транспортът е от Турция директно към Русия. Фактурите се издават от турската фирма на българската и от нея към Руския клиент. Като сделка с място на изпълнение  извън страната ли ще разглеждаме сделката и в кои колони на дневниците ще отразим покупката и продажбата. чл. 17 ал. 2 ли ще запишем като основание за неначисляване на ДДС?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Правилно сте се ориентирали относно мястото на изпълнение на доставката. Основанието за неначисляване би следвало да е чл. 86, ал. 3 от закона. Фактурата за покупка не би следвало да намира отражение в дневник покупки. А осъществената от Вас продажба следва да намери отражение в дневник продажби в колоната, отнасяща се за доставки по чл. 69 от закона.

Вашият коментар

Email: