доставка на стандартен софтуер

Здравейте. БГ ДЗЛ, регистрирано само по чл.97, ал.2 получава фактура от доставчик DE ДЗЛ, с посочен ДДС номер, за доставка на стандартен софтуер. Във фактурата е указано, че ДДС се дължи от получателя по сделката. Следва ли да се третира доставката като ВОП и да се самоначисли с ДДС с протокол БГ ДЗЛ на основание чл.84 от ЗДДС, при положение, че не е регистрирано по ДДС по общия ред?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    в чл. 84 и чл. 117, ал. 1, т. 1 от закона не се прави оглед на вида на регистрация, така че би следвало да се самообложите за въпросната доставка.
    Отделно от това следва да имате предвид и чл. 99 от закона.

Вашият коментар

Email: