Фактура за авансово плащане за доставка по чл.31,т.3 от ЗДДС и протокол по чл.117,ал.2 от ЗДДС

На 06.04.2011г. е получено авансово плащане във връзка с предстояща доставка на услуга по оборудване на плавателен съд, за което е издадена фактура за облагаема доставка с нулева ставка, съгл.чл. 31, т.3 от ЗДДС. До края на месец май 2011г. доставката няма да бъде осъществена и няма да бъде издаена окончателна фактура за  морското оборудване. В какъв срок трябва да издадем протокол по чл.117, ал.2 от ЗДДС-до 31 май 2011г. или от 01 до 15 юни 2011г.?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Няма основание за прилагането на чл. 37, ал. 2 от закона, след като става дума за авансово плащане. Вижте чл. 37, ал. 3.

Вашият коментар

Email: