чл.97а, ал.2

БГ ДЗЛ регистрирано САМО по 97а, ал.2 от ЗДДС издава фактура на БГ ДЗЛ,регистрирано по ДДС на общо основание за извършена преводаческа услуга. Като основание за неначисляване на ДДС посочва чл.113, ал.9 във връзка с 97А. Къде трябва да се отрази в дневника на продажбите тази фактура?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В колоната, отнасяща се за облагаемите с 20% доставки, като в случая следващата колона, отнасяща се до размера на данъка остава празна.

Вашият коментар

Email: