ДДС нощувки и турист.данък

Здравейте,

В сила от 01.04.2011 г. хотелиерите начисляват 9% ДДС (за настаняване). Туристическия данък не попада в така нареченото \“настаняване\“, съгласно разпоредбите на ЗДДС и ЗТуризма,  и логично следва в/у данъчната основа от турист.данък да се начислява 20% ДДС. От НАП ми отговориха, че и в/у дан.основа за турист.данък се начисляват 9%. Моля за Вашето становище – следва ли дан.основа на нощувката и турист.данък да се обединяват и в/у тази основа да се начислява 9%, или за нощувката – 9%, за турист.данък – 20%? Благодаря.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    тук следва да бъде направено уточнението, че туристическият данък не се облага с ДДС, а по-скоро размерът на този данък участва при определянето на данъчната основа за облагане с ДДС(чл. 26, ал. 3). След като става дума за доставка по настаняване, облагаема с 9%, то цялата данъчна основа (включваща и размера на туристическия данък) се облага с 9% (вижте чл. 67, ал. 1).
    В случая следва да се има предвид, че ако е договорена крайна цена с включен ДДС, то се счита, че и размера на туристическия данък е включен при определянето на данъчната основа.

Вашият коментар

Email: