Услуга за САЩ

Извършвам услуга (обработка на данни или предоставяне на информация) за САЩ, проблема е в коя колона на Дневника на продажбите трабва да включа стойността?

1 коментар

Вашият коментар

Email: