ДДС за нощувка

Относно вашия коментар на тази тема:

http://zdds.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1261%3Adds-za-noshtuvki-ot-010411&catid=40%3Avaprosi-i-otgovori&Itemid=96#JOSC_TOP

Бихте ли аргументирали отговора си, защото точно съгласно Допълнителните разпоредби на Закона за туризма „т.12. „Основни туристически услуги“ са нощувка и хранене….“ – от където идва и моето объркване.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на закона за туризма просто са уточнени основните туристически услуги, които са нощувка, хранене, транспортни услуги.
    Объркването идва не от там, а от неточната формулировка на понятието \“настаняване\“ по смисъла на ЗДДС (§ 1, т. 45 от Допълнителните разпоредби).

Вашият коментар

Email: