Протокол ВОП при замяна

Преди няколко месеца сме придобили чрез ВОП стока, която е фактурирана на български клиент. За ВОП е издаден съответният протокол по чл. 117, ал. 2 ЗДДС. Впоследствие клиентът връща стоката поради дефект. Сега получаваме от доставчика нов артикул за замяна на дефектния, като доставката е придружена с фактура със стойност 0,00. Следва ли да издаваме нулев протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС или това не е необходимо?

5 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Нямате подобно задължение. В случая не би следвало да става дума за доставка на стоки. Вижте за справка чл. 129 от закона.

 2. Отговор Козарева

  Благодаря за отговора! Притеснението ми е свързано с чл. 81, ал. 6 от ППЗДДС и не съм сигурна дали го тълкувам правилно.

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Посочената разпоредба не Ви засяга, тъй като в случая не става дума за доставка по смисъла на закона.

 4. Отговор Козарева

  Благодаря! Позволявам си още един въпрос в тази връзка: Периодично получаваме безвъзмездно рекламни каталози от наш доставчик от ЕС, които също са придружени от фактури с нулева стойност. Как трябва да третираме тази доставка по отношение на ДДС и следва ли да изготвяме някакви протоколи?

 5. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  При условие, че не е налице доставка по смисъла на закона – нямате подобно задължение.

Вашият коментар

Email: