Доставка на услуга с място на изпълнение извън EU

Здравейте,

имам следния въпрос: Българско ДЗЛ регистрирано по ДДС на основание чл.97а е доставчик на услуга на ДЗЛ в Швейцария. По конкретно улугата , предмет на сделката  представляват клинични изпитвания, като и по тази причина смятам, че попада в обхвата на чл.21 ал.2 от ЗДДС. Въпросите са ми няколко:

1.Какъв документ трябва да издаде българското ДЗЛ.

2.Необходимо ли е да изискваме някакви документи от фирмата в Швейцария за да докажем извършената доставка.

Благодаря ви предварително

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    по отношение на първия Ви въпрос – вижте чл. 113, ал. 1 от закона.
    По отношение на втория Ви въпрос – нямате подобно задължение съгласно закона.

Вашият коментар

Email: