участие на изложение

Българска фирма ще участва на изложение в Германия, което ще се проведе през м.юни 2011г. Получена е фактура с дата 12.04.2011г. с основание: наем на площ, рекламен пакет и изграждане на щанд и фактурата е платена 100% авансово на 28.04.2011г. Въпросите ми са следните:

1. Къде е мястото на изпълнение на услугата?

2. Коя е датата на данъчното събитие?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Наемането на конкретната площ не е ли обложена с данък от немския доставчик?
    Що се отнася до рекламния пакет и изграждането на щанд – приложима за определяне на мястото на изпълнение на доставката е разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от закона.
    Данъчното събитие би възникнало по общите правила на закона, като в случая следва да се съобразите и с чл. 25, ал. 7 по повод извършеното авансово плащане.

Вашият коментар

Email: