чл.97А

Здравейте,фирма регистрирана по 97А от ЗДДС издва фактура, като основание за неначисляване на ДДС посочва чл.113, ал.9 във връзка с 97А. Къде трябва да се отрази в дневника на продажбите тази фактура?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    няма как да бъде отговорено на подобен въпрос, без да е уточнено каква е доставката, както и кой е получател по доставката.

Вашият коментар

Email: