Протокол чл. 117, ал. 2 и 4 ЗДДС

Здравейте! Моля за коментар по следните 2 въпроса, с които се сблъсквам:

1. При издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 ЗДДС за ВОП трябва ли да се посочват единичните стойности на артикулите или е достатъчно те да бъдат описани като вид и количество стока, като съответно отдолу се посочи общата данъчна основа за съответната фактура за ВОП?

2. При издаване на протокол за промяна по чл. 117, ал. 4 имаме проблем с посочването на първоначален номер на протокол. Става въпрос за връщане на залежали стоки на техния доставчик, за което той ни издава кредитно известие. Проблемът е в това, че стоките са придобити в различни периоди с различни фактури и съответно са съставени множество протоколи. Какви санкции може да ни бъдат наложени, ако не посочим номер на първоначалния протокол?

Благодаря Ви предварително за отделеното внимание!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    по отношение на първия Ви въпрос – не би било нарушение да посочите само вид и количество на стоката, и съответно общата данъчна основа за облагане с данък.
    По отношение на втория Ви въпрос – би било добре да посочвате задължителните реквизити, упоменати в чл. 117, ал. 4, но не би следвало да подлежите на санкции за това.

Вашият коментар

Email: