Пропусната фактура

Здравейте,
сега ми донесоха фактура за извършена услуга от м 02.2011, която не е включена в справката декларация по ДДС. Фирмата е регистрирана по чл.97а и фактурата е за фирма от страна членка без активен VAT номер, т.е. тя не е следвало да се включи във Виеса. Проблемът е че не е включена и в справката декларация. Във фактурата естествено не е начислено ДДС на основание чл.113, ал.9. Според вас да я включа ли сега в ДДС-то за май?

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте,
  имате това задължение на основание чл. 126, ал. 3, т. 1 от закона. Не би следвало да имате проблем при отразяването и сега.

 2. Отговор Младенова

  А необходимо ли е такива фактури да се включват в справката декларация по ддс? Не би ли трябвало след като сме регистрирани на основание 97а сумата от дневник продажби да е равна на сумите от справката декларация по ддс и сумата от VIES декларацията? Необходимо ли е да включвам в справката декларация и фактурите към трети страни, например САЩ? Ако да – в кл.23 от дневник продажби ли влизат сумите към САЩ?

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Както вече бе посочено – да, би следвало (вижте чл. 124, ал. 2 от закона).
  Относно следващите Ви въпроси – да. Правилно сте се ориентирали за к. 23.

Вашият коментар

Email: