ДДС при внос на ДМА, с който ще се произвеждат стоки за ВОД

Моля, за вашето съдействие по следния казус:

Новосъздадена фирма, регистрирана по желание по ДДС. – ООД от трима съдружника двама гърци и един българин, ще запупи от Китай машина –  доставката ще се извърши по следния начин: 1. плаща се аванс на Китайската фирма; 2.внос на машината плаща се ДДС на митница; 3. идват Китайци пускат машината в експлоатация обучават персонала и се прави окончателно плащане. По този въпрос мисля да действам така – по т.1 за платения аванс не правя нищо; по т.2 инвойс,митница, плащане на ДДС и освобождаване; по т.3 получавам инвойс за пускането в експлоатация и обучението по който инвойс не си самоначислявам ДДС , а плащам данък при източника по ЗКПО,  а Китайците трупат оборот за регистрация по Бълг.ЗДДС .

Започва производството на стоки които ще се продават предимно в Гърция.  По ВОД и Vies Декл. сте дали доста изчерпателни отговори в тази рубрика, за което Ви благодаря. Суровините и материалите за производството ще се закупуват от Бълг.фирми.

Въпороса ми е : 1. правилно ли съм разбрала закона и правилни ли са действията ми ; 2. за платения  ДДС по вноса на машината  имам ли право да ползвам данъч. кредит;  3. ако имам право да ползвам дан.кредит по вноса на машината, резултата за периода ще бъде възтановяване и тъй като продажбите ще само за Гърция имам ли право да искам ускорена процедура на възтановяване на ДДС.

Благодаря предварително!

 

 

Бих искала да прецените правилно ли съм разбрала закона

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    По отношение на т. 3 – вижте чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона – данъкът е дължим от Вас.
    По отношение на платения за вноса данък – имате право на данъчен кредит.
    Ускорената процедура би била приложима едва след като имате осъществени доставки и са спазени условията на чл. 92, ал. 3.

Вашият коментар

Email: