Транспорт от чуждестранно лице

Българска фирма получава транспортна услуга от италианска. Във фактурата на италианската е включен и данък, но неформално е договорено, че същата ще бъде коригирана като се премахне данъкът и ние ще дължим само основата. Българската фирма издава Протокол за получената услуга, начислява си ДДС и т.н. през м. Февруари – когато е получена и услугата.

През Април месец италианският доставчик изпраща нови две фактури, където е фактурирана същата услуга, но без включен данък.

Какво следва да направя аз, след като веднъж вече съм издала Протокол, когато услугата е получена, а сега получавам нови фактури, с нови номера и то от Април месец?

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Видно ли е, че погрешно съставената фактура и новите фактури се отнасят за една и съща доставка?
  Анулирайте издадения протокол по погрешно съставената фактура, и издайте нов протокол на база получените коригирани фактури.

 2. Отговор aleks_

  Видно е, че са за една и съща доставка. Но не е ли правилно протокол да се издава 15 дни след като данъкът е станал изискуем, т.е. през Февруари, когато е получена услугата или до 15 дни след 15-я ден на месеца, следващ месеца на данъчното събитие. т.е. най-късно 31.03.2011г.
  Коя ще е датата на данъчното събитие, в случай че издам нови Протоколи и не изтървам ли по този начин гореописаните срокове?
  Благодаря за отговора!

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  В случая правилно сте си издали протокола (макар и да е следвало самия протокол да е за цялата сума, вкл. и начисления данък). Но след като фактурата впоследствие е анулирана, следва да анулирате и протокола, и да издадете нов. В новите, вече коригирани фактури не е ли посочена реалната дата на данъчното събитие?

Вашият коментар

Email: