Грешно декларирана фактура за продажба

Как се прави корекция на грешно декларирана фактура в дневника на продажбите? Декларирана е като облагаема с 20%, а всъщност е услуги по чл.21 и би следвало да влезе във VIES.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Процедурата за корекция на погрешно отразени документи в предходен период е уредена в разпоредбата на чл. 126, ал. 3, т. 2 от закона.

Вашият коментар

Email: