ддс при продажби в ЕС

Здравейте, дружество, регистрирано по ЗДДС в България, започва да продава продукция – облекло чрез интернет-сайта си на физ. лица от ЕС. Това счита ли се за дистанционна продажба. Какви счетоводни документи следва да се издават, следва ли да се начислява ДДС при продажбата. В кои клетки на двевника на продажбите следва да се отрази продажбата.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    правилно сте се ориентирали относно вида на доставката. Вижте чл. 20 от закона относно мястото на изпълнение. В случай, че мястото на изпълнение, съгласно чл. 20, ал. 5, е на територията на страната – следва да начислявате данък за тези доставки. А отражението в дневник продажби би било същото, както и при останалите доставки, облагаеми с 20 %.

Вашият коментар

Email: