Отдаване под наем на търговски обект

Регистриран съм по ЗДДС като Едноличен търговец по чл.100 от ЗДДС през м.04.2010г.От началото на този месец прекратявам търговската си дейност и отдавам търговския обект под наем на фирма.Търговския обект е личен имот /семейна собственост/ който имот не е ДМА на фирмата ми.Въпросът ми е трябва ли да начислявам ДДС за дохода от наем, който доход според мен ще бъде като придобит като личен доход, облагаем по ЗДДФЛ.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Вижте § 1, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на правилника за прилагане.

Вашият коментар

Email: