DDS

Фирма, регистрирана по ЗДДС, закупува мини-ван през 2007 г. за 15 000 лв. Същият е заведен като ДМА и му се начислява амортизация. Остатъчната ст-ст към момента е 6900 лв. Сега предстои продажба на автомобила на купувач – физическо лице. Може ли да го продадем за 3 – 4 хил. лв. /например/, или трябва данъчната основа да не е по-ниска от засрахователната, респ. пазарната ст-ст. Моля, отговорете ми, за не допуснем нарушаване на данъчното законодателство. Благодаря предварително !!!

 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    особените случаи за определяне на данъчната основа са уредени в разпоредбите на чл. 27 от закона. Ако сте извън обхвата на тази разпоредба, то данъчната основа се определя по реда на чл. 26, а именно – договорената цена.

Вашият коментар

Email: