Облагане с ДДС при продажба урбанизирани парцели

Здравейте, имам следният въпрос – подлежи ли на облагане по ЗДДС продажба на урбанизиран, но извън регулация, терен в чертите на град, който терен няма излаз на път или постройка? Ако са необходими допълнителни пояснения, моля да пишете какви.

Благодаря предварително на всички

С поздрав

М.Колева

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте,
  след като не става дума за урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията (§ 5, т. 11 от Допълнителните разпоредби), за доставката би била приложима разпоредбата на чл. 45, ал. 1 от закона.

 2. Отговор Мира Колева

  Много Ви благодаря за бързият отговор. Определено § 5, т. 11 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ не се отнася за имота, който визирам.
  От друга страна той е част от по-голям имот, който има ПУП, разделян е на по-малки терени и върху тях има извършени строителни работи.
  Бих искала да разбера променя ли това уточнение тълкуването на вида на доставката – облагаема или не.
  С поздрав
  М.Колева

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  От значение е статусът на имота – казвате, че не става дума за урегулиран поземлен имот по смисъла на Закона за устройство на територията. Ако това е така, то сделката попада в обхвата на освободените от облагане с данък доставки.

Вашият коментар

Email: