ФЛ извършва услуга за ЮЛ от САЩ

Здравейте, Българско ФЛ извършва услуги свързани с разработка на програмни продукти и приложения за мобилни телефони. Получател на услугите е ЮЛ от САЩ. През 2010 година ФЛ е реализирало приходи над 50х.лв. Тези услуги формират ли облагаем оборот за целите на регистрацията по ЗДДС?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    след като извършваните доставки са с място на изпълнение извън територията на страната, то те са извън обхвата на чл. 96 от закона. Вижте за справка чл. 12 и чл. 21, ал. 2.

Вашият коментар

Email: