Внос на стоки на територията на Холандия и последваща доставка в Англия

Здравейте,

извършваме внос на стоки от Индия до Ротердам (Холандия) с кораб.Обмитяването и придобиването на общностен статут на стоката се извършва от холандска логистична фирма(регистрирана по ддс на територията на Холандия).В издадената митническа декларация от властите няма начислен ддс, а само мито.Стоката престоява няколко дни в склад и се транспортира до английски клиенти( единият е регистриран по ддс на територията на Абглия, а другият не е регистриран).Във фактурите за продажби не начисляваме ддс.Въпросът ми е:издаваме ли протокол по чл. 117 от ЗДДС за придобиването на стоките и ако да, то как се отразява в дневниците по покупки и продажби?

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте,
  проверете как точно стоят нещата в Холандия, вкл. и причината, поради която не е начислен ДДС при осъществяването на вноса там.
  Не би следвало да издавате протокол по чл. 117. По отношение на доставката Ви към нерегистрирания английски клиент обаче – вижте чл. 14, ал. 1 и 2, чл. 20, ал. 1 и 5.

 2. Отговор Петя Христова

  Здравейте,
  от гледна точка на българския ЗДДС какъв според вас е режима на придобиване на стоките?Разбрахме, че е практика, когато стоките добиват общностен стаут в друга държава – членка и се транспортират до територията на страната впоследствие да не се начислява ддс на територията на държавата на вноса, но нашите стоки от Индия внесени в Холандия директно се продават в Англия(не пристигат на територията на България.

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Ако стоките, след осъществяването на вноса на територията на Холандия, пристигаха на територията на България за Вас би била налице вътреобщностна доставка по смисъла на чл. 13, ал. 6 от закона.
  Нека разгледаме конкретния случай от гледна точка на нашия закон – т.е. ако вносът на стоките се осъществяваше на територията на България, след което се извършват последващите доставки към английските Ви клиенти:
  вносът на стоките, предназначени за регистрирания за целите на ДДС в Англия клиент, би бил освободен на основание чл. 58, ал. 1, т. 6 от закона, като данъкът в случая ще е дължим от получателя в Англия.
  А за стоки, предназначени за нерегистрирано за целите на ДДС в Англия лице, ще бъде начислен тук данък при осъшествяване на вноса. А при последващата доставка Вие ще начислите данък, тъй като не е налице вътреобщностна доставка по смисъла на закона.
  Поради посочените основания проверете причините, поради което не е начислен данък при внос в Холандия за стоките, предназначени за нерегистрирания за целите на ДДС в Англия клиент.

Вашият коментар

Email: