Регистрация по ДДС

Нерегистрирано по ДДС ЕООД извършва доставка на услуга – обучение за придобиване на ключови компетентности. Съгласно ЗДДС – чл.41, т.1(а) сделката е освободена. Дружеството е доставчик на обучение и е в ключено в утвърден списък на Агенцията по заетостта. Доставките по чл.41 ще формират ли облагаем доход и следва ли да се регистрира по чл.96 при достигане на оборот 50 000 лева? Към момента няма основание за друг вид регистрация по ЗДДС. Благодаря ви предварително.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    След като осъществяваните от Вас доставки попадат в обхвата на чл. 41 от закона, то тези доставки не участват при определянето на облагаемия оборот по смисъла на чл. 96, ал. 2 от закона и не водят до основание за задължителна регистрация.

Вашият коментар

Email: