лизинг

за уточнение: лизингът е финансов

4 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Т.е. е налице фактическо предоставяне на стока по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху стоката?

 2. Отговор ани балабанска

  камионите ще ни бъдат предоставени за ползване а собствеността ще ни бъде прехвърлена с последната лизингова вноска по предварително определена в договора остатъчна стойност

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Вижте чл. 12, ал. 5, изречение второ от правилника за прилагане на закона.
  Също така и чл. 6, ал. 2, т. 3, чл. 13, ал. 1, чл. 25, ал. 3, т. 1 и чл. 63 от закона.
  По начинът, по който задавате информацията, следва да се счита, че е налице вътреобщностно придобиване по смисъла на закона към момента на получаване на въпросните камиони.

Вашият коментар

Email: