чл.97а

Здравейте,

наложи ни се да издадем фактура за извършена услуга на фирма от Испания, която обаче няма активен VAT номер. Ние сме регистрирани по ДДС на основание чл.97а. На основание чл.113, ал9 не сме и начислили ДДС. Правилно ли сме постъпили? Тази фактура следва ли да се включи във VIES декларацията? Ако да, как след като няма VAT номер?

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте,
  след като получателят не е регистрирано за целите на ДДС лице няма как да подадете VIES декларация (чл. 117, ал. 2, т. 4, б) от правилника за прилагане).
  По отношение на издадената фактура – вижте също и чл. 114, ал. 4 от закона.

 2. Отговор Георгиева

  Благодаря за отговора,но в коя клетка от отчета за продажбите трябва да се включи тази фактура? Ако я посочим в клетка 22 то програмата автоматично препраща към VIES. Реално това е доставка на услуга по чл21, ал.2, не по ал.1 и следва да се включи в отчет продажби, без да се включва във ВИЕС-а.

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Отново в к. 22, като в полето, отнасящо се за идентификационен номер посочите \“999999999999999\“ (вижте приложение 12 към правилника за прилагане). В този случай записът няма да участва при формирането на VIES декларация.

Вашият коментар

Email: