Не валиден ДДС номер

Благодарим Ви за отговора.

Четохме последната информация от 31.03.11 г. от сайта на НАП  за италианската регистрация  по ДДС – \“…. при невалиден ИД за целите на ДДС на контграгента от ЕС, българският търговец следва на начисли стандартна ставка на ДДС от 20% при извършване на вътреобщностна доставка към този контрагент\“ и си проверихме валидността на ДС номерата на клиентите с които работим  и на един от  тях пишеше – не , номерът  по ДДС не е валиден и се  паникьосахме, че пак  ли сме сбъркали.Ние сме доставчик, с постоянен  обект и икономическа дейност  в България, данъчно задължено лице съгласно  определението в ЗДДС, мястото на изпълнение на доставка/предоставяме персонал който извършва монтаж на фасади, дограма и др./ в Италия и на фактурите изписвахме чл. 21, ал.2  и не начисляваме ДДС  съгласно чл.86, ал.3 от ДДС. Когато  сме писали  въпроса към Вас  сме допуснали техническа грешка и сме добавили т.1.   Правилно ли  е да се изпише следното като основание към фактурата:   Доскавката  не подлежи на облагане с ДДС в България, съгласно чл. 86, ал. 3  и във връзка с чл.21, ал.2 .

Извиняваме се за дългото  писане,  имаме желание да работим в правилна посока и фактурата  в този случай не трябва да я анулираме.

Приятен ден!                                                                                                                     Л.Койчева

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Цитираното от Вас от сайта на НАП се отнася за доставка на стоки, а не на услуги. Добре би било при осъществяването на доставка да разпечатвате справката за валидност на ДДС номера на контрагента, в случай че досега не сте го правили.
    Ако е възможно проверете дали към датата, на която сте извършили услугата към въпросния клиент същият е бил с валидна регистрация в Италия.

Вашият коментар

Email: