Покупка автомобил втора употреба от физическо лице от ЕС

Фирмата ни не е рег по ДДС и ще извършва покупки на автомобили от физически лица от ЕС, а после ще ги отдава под наем в България. Трябва ли фирмата да се рег по ДДС и да се издава протокол по чл 117. Щом физическото лице от ЕС – продавач не издава фактура с какъв документ ще докажем придобиването на автомобила. При последваща продажба на автомобила в България ще се дължи ли ДДС?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Задължение за регистрация би възникнало при достигане на оборот за задължителна регистрация по смисъла на чл. 96 от закона.
    Дори и да се регистрирате не следва да се самооблагате за посочените от Вас случаи, тъй като не е налице вътреобщностно придобиване по смисъла на чл. 13 от закона. А самата покупка на автомобилите се удостоверява с договор за покупка между Вас и продавача.
    В случай, че се регистрирате по закона и впоследствие продадете някой от закупените автомобили, които сте отдавали под наем – следва да начислите данък при продажбата.

Вашият коментар

Email: