Кредитно известие от доставчик от ЕС

Здравейте! Имам кредитна нота от Румъния от 05.04.11г,към ф-ра от 31.03.11г,трябва ли да съставя протокол по чл.117 от ЗДДС и със знака минус ли се отразява в дневника на покупки и продажби за м.04.11г?

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте,
  правилно сте се ориентирали. Вижте чл. 117, ал. 4 и 5 от закона.

 2. Отговор красимира

  Благодаря! А трябва ли да пусна корегираща интрастат декларация за м.03.11г,тъй като кредитната нота е към фактура от 31.03.11г?

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Вижте раздел XV от Наредба за различните или специфичните правила, които ще се прилагат за специфичните стоки и движения на стоки, референтните периоди, начина на тяхното отчитане и деклариране, както и стоките, които ще бъдат изключени от статистическата дейност за вътрешнообщностната търговия със стоки

Вашият коментар

Email: