ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.117

На 10.03.2011г. е направено авансово плащане на Австрийски доставчик за предстоящ ВОП в размер на 755 евро, за което плащане няма издадена авансова фактура. Доставчика издава фактура с дата 30.03.2011г. и изпраща стока на стойност 520 евро по куриер. Стоката е получена на 01.04.2011г., но куриера не е оставил при нас никакви документи. За останалите 235 евро ще има допълнителна доставка, към която ще има и други материали, за които все още няма плащане от наша страна. Кога трябва да издам Протокол по чл.117 и върху каква стойност, и в кой отчетен период трябва да го включа съответно в дневника за покупки и дневника за продажби?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Следва да издадете протокол в 15-дневен срок от датата на фактурата (30.03.2011 г.), като начислите данък върху фактурираната Ви стойност. Вижте за справка и насока чл. 63 от закона.

Вашият коментар

Email: