Поредност в номера и датата на ВОП протоколи

Здравейте,

При издаването на ВОП протоколи по чл.117 ЗДДС спазваме изискването на чл. 80 (3) \“Номерацията на бланките на протоколите не зависи и не се нарушава при изтичането на календарната година\“.

Проблема е, че в нашата компания датите на протоколите по чл.117 (ЗДДС) в рамките на месеца не следват последователността на номерата. При нас почти винаги датите на Протокола по чл.117 са датите на издаването на фактурите. Така автоматично номерацията на протоколите нараства възходящо, докато датите им \“играят\“, в зависимост от това каква фактура е осчетоводена.

Пример: Протокол 1/02.03.2011; Протокол 2/10.03.2011; Протокол 3/05.03.2011

Сериозен проблем ли е, че датите на ВОП протоколите по чл.117 в рамките на месеца не са последователни, както е номерациата им.

Поздрави

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    макар и да сте в нарушение, не би следвало да е сериозен проблем.
    Въпреки това – защо не се възползвате от сроковете на чл. 117, ал. 3 при издаване на протоколите?

Вашият коментар

Email: