чл. 126 от ЗДДС

Здравейте, имам следния въпрос.

Поради неосчетоводен документ в дневник продажби за м. февруари 2011  год. подадената в законоустановения срок справка декларация е със сума за възстановяване. Открихме грешката и осчетоводихме въпросния документ. На основание чл. 126 от ЗДДС на 22,03,2011  писменно уведомихме НАП и подадохме нови дневници, декларация и магнитен носител с коригираните данни. Резултата е ДДС за внасяне.  От НАП направиха корекцията и с акт за установяване на задълженията  по чл. 106 от ДОПК коригираха резултата за м. февруари.  Сега ми казват, че ще ми съставят и наказателно постановление и ще бъдем глобени по чл. 180 ал. 3 т.е. 25 % от недекларирания данък.

Имат ли основание. Според мен данъка не е начислен в следващия данъчен период.

 

 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    на прав път сте, че не би следвало данъкът да се разглежда като начислен в следващ данъчен период, при положение, че е извършена служебна корекция на декларацията за месец февруари от страна на НАП.
    Отделно от въпроса Ви – не е следвало да уведомявате НАП в случая (чл. 126, ал. 3, т. 1 от закона).

Вашият коментар

Email: