Доброволна регистрация по ДДС на ООД,съдръжник чужденец

Предстои ми да подам Заявление за регистрация по ДДС и към него трябва да подам декларация за липса на образувани производства срещу данъчната система. Проблемът е, че единия съдружник е чужденец, без ЛНЧ или служебен номер и не е в България, няма и упълномощено лице, което да го представлява. Единствено може да подпише декларацията и да я изпрати сканирана, но дали ще важи по този начин, ако я представя. Другият собственик също живее в чужбина, но има упълномощено лице, което може да го разписва. Фирмата до този момент не е осъществявала дейност.

4 Comments

 1. Отговор Yoanna Markova

  А също да уточня, че в ТВ има и вписан управител по ДУК, а също и като управител е посочен и единият съдружник, местно лице, което уточнявам, че не живее в България.

 2. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Не би следвало да подавате подобна декларация, в случай че не Ви е изискано обезпечение по реда на чл. 176б от закона.

 3. Отговор Yoanna Markova

  В ППЗДДС пише, че към Заявлението за регистрация по ДДС прилагаш Справка за облагаеми оборот и декларация относно липсата на влязла в сила присъда или на образувано наказателно производство за престъпления против данъчната система от лицата по чл. 176а, ал. 1 от закона, с изключение на случаите на регистрация по чл. 97а и чл. 99, ал. 1 от закона.

 4. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Така е (чл. 74, ал. 2, т. 3 от правилника за прилагане), но чл. 176а от закона се отнася за лицата, на които е изискано обезпечение.

Вашият коментар

Email: