Депозит – туристическа услуга

Депозит направен преди промяна на ДДС ставка – туристически услуги.

Депозит направен от туроператор, въз основа на който е пусната фактура с начислено ДДС – 7 %. Услугата ще се извърши след 01.04.2011г. Трябва ли да се анулират с кредитни известия фактурите с начислено 7 % ДДС и въз основа на услугата извършена в м.04.2011 г. да се начисли ДДС с 9%.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Без значение дали за този депозит е било нужно издаването на фактура – вижте § 43 от Преходните и заключителни разпоредби към правилника за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона.

Вашият коментар

Email: