Продажба на имот от физическо лице

Здравейте,

Ако  ФЛ  продаде имот, който е отдавал и наемът е независима икономич. дейност, то разпоредителната сделка следва ли да се приеме също като незав. икон. дейност, трупайки облагаем оборот за рег-я.

Ако приемем, че лицето е ползвало ДК, на основание, че отдава имота /в друг случай/ , то при продажбата на същия следва ли да  се начисли ДДС и подлежи ли на корекция ползвания ДК, при положение че няма други продажби.   Може ли лицето да реши да третира сделката като независима икон.дейност и трябва ли да го докаже по някакъв начин?

Благодаря.

 

4 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте,
  по отношение на първия Ви въпрос – не е без значение начинът на придобиване на въпросния имот.
  По отношение на втория въпрос – би следвало да се начисли ддс при продажбата, освен ако доставката не може да бъде третирана като освободена доставка (чл. 45) от закона. Корекция на ползван данъчен кредит по реда на чл. 79 би следвало да бъде направена само ако доставката на този имот е освободена.

 2. Отговор А.С.

  1.По първи въпрос какъв е отговора, при положение, че придобиването е чрез покупка и продавача не е рег. лице?
  2.По втори въпрос, ще се приложи чл.45, ал7 от закона.
  Да разбирам ли, че ограничението на чл.70, ал.1, т.2, изр.второ не е относимо към случая и продажбата няма как да се тълкува като дейност, различна от икономическата дейност на лицето/а именно отдаване под наем/?
  Благодаря.

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  По отношение на първия въпрос – можете да погледнете чл. 96 от закона, в т.ч. и ал. 3, а също така и чл. 1 от Търговски закон.
  По отношение на втория въпрос – посочената от Вас разпоредба се отнася за правото на приспадане на данъчен кредит за закупени стоки или услуги, които ще се използват за дейности, неотговарящи на понятието „независима икономическа дейност“(поради което липсва право на приспадане на данъчен кредит за тях). Отделно от това във въпроса си за втория случай споменавате, че е ползван данъчен кредит за имота.

 4. Отговор А.С.

  Благодаря, и аз смятах, че чл.96,ал.3, би трябвло да се отнася и за ФЛ-нетърговци, въпреки че няма как да отчитат ДМА.

Вашият коментар

Email: